Hvem står bak Norøk?

Normisjon Region Rogaland er 100 % eier av Norøk AS.

Historie

Norøk ble stiftet av Normisjon Region Rogaland i 2015. Vi ønsker å være en prosesjonell aktør som kan være med på å løse administrative utfordringer slik at våre kunder kan holde fokus på sin visjon. Dermed har vi fått vårt slagord:

«Din visjon -vårt mål!»

Vi har gode referanser fra våre kunder som gir tilbakemelding på at vi er med på å forenkle deres hverdag og bidrar til god kontroll på deres økonomiske situasjon samt konkret rådgivning og oppfølging. Per i dag er vi 5 ansatte.