Alle næringsdrivende, uansett om det er aksjeselskap eller enkeltpersonforetak skal levere en skattemelding hvert år. Skattemeldingen med vedlegg består av flere forskjellige skjema. Vi kan bistå med utarbeidelse og utfylling av skjemaene.

Vi ordner en korrekt innsendelse til korrekt tidspunkt, slik at du kan tenke på det du kan. Selskapet blir innrapportert med riktig inntekt og skatteopplysninger.

Årsoppgjøret kan bestå av:

  • Gjennomgang og avstemming av selskapets balanse (eiendeler og gjeld)
  • Gjennomgang og avstemming av merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
  • Utarbeidelse av skattemelding for aksjeselskap/enkeltpersonforetak.
  • Utarbeidelse av årsregnskap og noter for aksjeselskap