Vi kan bistå med fakturering. Enten ved at vi klargjør system for deg slik at du kan fakturere eller ved at du leverer fakturagrunnlag til oss så foretar vi resten. For å forenkle rutinen setter vi opp løsningen for deg med KID slik at innbetalinger fra kundene dine automatisk blir lest inn i regnskapsprogrammet.

Våre tjenester sørger for sikker innkreving og bedre likviditet for deg som kunde. Etter faktureringen er foretatt så kan vi bistå med betalingspåminnelser, purringer, inkassovarsel og sending til inkassoselskap om dette er nødvendig.

Vi kan blant annet hjelpe med:

  • Fakturering
  • Betalingsoppfølging
  • Purring
  • Inkasso
  • KID/OCR