Vi foretar lønnskjøring til deg og dine ansatte. Vi sørger for at skattetrekk og arbeidsgiveravgift blir innrapport og betalt.

Vi kan blant annet bidra med:

  • Legge inn lønnsdata (faste data, timelister med mer)
  • Foreta beregning og kjøring av lønn.
  • Utbetale reiseregninger og utlegg.
  • Utbetaling av lønn.
  • Innrapportering av arbeidsgiveravgift og skattetrekk
  • Innsending av A-melding
  • Oppfølging av OTP
  • Bidra med arbeidsavtaler