God regnskapsførsel gir kontroll og oversikt, noe som er viktig i den daglig drift, videre budsjettering, prosjektregnskap, årsregnskap og ligningspapirer. Regelverket blir stadig mer komplisert. Norøk hjelper deg med hele med både regelverket og bokføringen.

Vi kan blant annet hjelpe deg med:

  • Bokføring
  • Avstemming
  • Kontroll
  • Rapportering
  • Merverdiavgift
  • Budsjettering